BL10
 
“Tác giả”

Thư Phong trào Con đường Việt Nam chào mừng luật sư Lê Công Định

Thư Phong trào Con đường Việt Nam chào mừng luật sư Lê Công Định

Hôm nay là một ngày thật đặc biệt đối với phong trào Con Đường Việt Nam: ngày luật sư Lê Công Định bước ra khỏi nhà tù để trở về với vòng tay gia đình và bạn bè. Một ngày mà rất nhiều người chúng ta đã đón chờ từ lâu. Trước đó vài ngày, [...]

01:02:pm 08/02/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »