“Tác giả”

Hốt news…

Hốt news…

02:38:pm 05/01/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đèo bòng

Đèo bòng

12:03:pm 30/11/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Lao động là vinh quang

Lao động là vinh quang

02:13:am 28/11/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đổi chác – ngón nghề của Vẹm

Đổi chác – ngón nghề của Vẹm

12:55:am 22/10/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Vẹm

Vẹm

06:13:pm 26/04/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Truyền huyết xanh đến thối móng tay

Truyền huyết xanh đến thối móng tay

02:33:am 04/03/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Nút chặn TPP

Nút chặn TPP

01:13:pm 21/02/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Chờ khát cổ

Chờ khát cổ

04:01:pm 08/02/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đồng chí Đinh

Đồng chí Đinh

05:02:pm 18/01/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Như làn gió độc

Như làn gió độc

02:21:am 10/01/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Kim Tiêm thương dân nghèo

Kim Tiêm thương dân nghèo

01:50:am 21/12/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Bám đất

Bám đất

02:12:am 22/09/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Ngộ độc tư tưởng

Ngộ độc tư tưởng

12:10:am 05/09/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Trả về quá khứ

Trả về quá khứ

02:18:pm 16/08/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Nghị định thần thông 72

Nghị định thần thông 72

02:06:pm 02/08/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Thực chất cuộc chiến

Thực chất cuộc chiến

07:53:am 28/04/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Duy vật biện chứng

Duy vật biện chứng

04:00:pm 11/03/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Học tập tư tưởng

Học tập tư tưởng

03:30:pm 04/03/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Quyết tâm chính trị

Quyết tâm chính trị

01:02:pm 23/02/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Sủa gia

Sủa gia

10:46:am 10/02/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Mừng sinh nhật 3-2

Mừng sinh nhật 3-2

03:17:am 03/02/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Execution in Paris 1973

Execution in Paris 1973

04:47:pm 29/01/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Remember

Remember

03:03:pm 24/01/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

WOAHHHHHH

WOAHHHHHH

04:03:pm 18/01/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Hero

Hero

03:57:pm 30/12/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Comrades, let’s go!!!

Comrades, let’s go!!!

05:58:pm 23/12/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Nhiệm vụ mới của Đại tá Trần Đăng Thanh

Nhiệm vụ mới của Đại tá Trần Đăng Thanh

05:39:pm 19/12/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đồng chí ý thức hệ

Đồng chí ý thức hệ

12:11:pm 16/12/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Bốn tốt

Bốn tốt

01:45:am 29/11/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Bầu cử Mỹ 2012

Bầu cử Mỹ 2012

04:10:pm 02/11/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »