“Tác giả”

Số phận của chuyến bay MH 17

Số phận của chuyến bay MH 17

03:29:pm 20/07/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Kiện China

Kiện China

03:42:pm 14/07/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Chủ trương bám biển của đảng

Chủ trương bám biển của đảng

02:46:pm 12/07/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Ghế dành cho cháu ngoại

Ghế dành cho cháu ngoại

04:12:pm 08/07/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Cây đinh và chiếc búa

Cây đinh và chiếc búa

03:32:pm 01/07/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Baby Xi Xi

Baby Xi Xi

04:03:pm 29/06/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Phát hành tem thư bán nước

Phát hành tem thư bán nước

01:04:am 23/06/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Hội đàm Việt Trung

Hội đàm Việt Trung

02:24:am 19/06/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Làm sao để thoát Hán…g

Làm sao để thoát Hán…g

05:47:pm 09/06/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Vương miện 4 tốt Đảng dành cho mẹ

Vương miện 4 tốt Đảng dành cho mẹ

04:41:pm 05/06/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Phùng Quang Thanh đánh chuông ở Shangri-La

Phùng Quang Thanh đánh chuông ở Shangri-La

02:58:pm 02/06/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

HD-981 và điều ước

HD-981 và điều ước

04:58:pm 01/06/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Pằng pằng Hoàng Sa-Trường Sa

Pằng pằng Hoàng Sa-Trường Sa

03:22:pm 30/05/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

16 chữ vàng và 4 tốt

16 chữ vàng và 4 tốt

03:36:pm 28/05/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Xứ của những người mù

Xứ của những người mù

03:39:pm 25/05/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Kịch bản dương đông kích tây của đảng

Kịch bản dương đông kích tây của đảng

01:04:am 20/05/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Hãy cứu lấy mẹ Việt Nam

Hãy cứu lấy mẹ Việt Nam

01:42:pm 15/05/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Hội nghị TW9

Hội nghị TW9

01:09:am 14/05/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Biển Đông sẽ không còn tiếng sóng

Biển Đông sẽ không còn tiếng sóng

12:25:am 12/05/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Vòi rồng của nước lạ

Vòi rồng của nước lạ

01:26:am 08/05/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Khế ngọt xuất khẩu

Khế ngọt xuất khẩu

10:30:am 04/05/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Hôm nay ngày 1 tháng 5

Hôm nay ngày 1 tháng 5

09:30:am 01/05/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Hòa hợp bằng dãi

Hòa hợp bằng dãi

05:13:pm 30/04/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

30 tháng 4 ngày vào vơ vét

30 tháng 4 ngày vào vơ vét

04:06:pm 25/04/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Khẩu trang chống lây bệnh sởi của bộ Y tế

Khẩu trang chống lây bệnh sởi của bộ Y tế

06:11:am 21/04/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Khánh Ly về nước Yes or No

Khánh Ly về nước  Yes or No

06:47:pm 17/04/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Mặt hàng đối tác chiến lược của đảng

Mặt hàng đối tác chiến lược của đảng

01:01:am 13/04/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Cù Huy Hà Vũ nhập viện dưỡng lão Huê Kỳ

Cù Huy Hà Vũ nhập viện dưỡng lão Huê Kỳ

Cù Huy Hà Vũ nhập viện dưỡng lão Huê Kỳ

05:00:pm 10/04/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Con lợn có béo bộ lòng mới ngon

Con lợn có béo bộ lòng mới ngon

04:54:pm 09/04/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Khỏe re như con bò kéo xe

Khỏe re như con bò kéo xe

04:46:pm 06/04/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »