“Tác giả”

Khánh Ly về nước Yes or No

Khánh Ly về nước  Yes or No

06:47:pm 17/04/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Mặt hàng đối tác chiến lược của đảng

Mặt hàng đối tác chiến lược của đảng

01:01:am 13/04/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Cù Huy Hà Vũ nhập viện dưỡng lão Huê Kỳ

Cù Huy Hà Vũ nhập viện dưỡng lão Huê Kỳ

Cù Huy Hà Vũ nhập viện dưỡng lão Huê Kỳ

05:00:pm 10/04/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Con lợn có béo bộ lòng mới ngon

Con lợn có béo bộ lòng mới ngon

04:54:pm 09/04/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Khỏe re như con bò kéo xe

Khỏe re như con bò kéo xe

04:46:pm 06/04/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Cử nhân và Tiến sĩ cầu giấy Ba đình

Cử nhân và Tiến sĩ cầu giấy Ba đình

05:27:pm 01/04/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Hạt giống đỏ

Hạt giống đỏ

04:56:pm 30/03/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đem chuông đi đánh xứ Phù Tang

Đem chuông đi đánh xứ Phù Tang

04:58:pm 24/03/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Ông chủ qua sông sau 39 năm giải phóng

Ông chủ qua sông sau 39 năm giải phóng

04:58:pm 21/03/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Ngăn sông cấm chợ thời đại @

Ngăn sông cấm chợ thời đại @

01:34:am 20/03/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Ván bài đã lật ngửa

Ván bài đã lật ngửa

06:07:pm 19/03/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đồng chí rồi đồng hóa

Đồng chí rồi đồng hóa

06:24:pm 17/03/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Bàn tay ta làm nên tất cả

Bàn tay ta làm nên tất cả

02:43:am 15/03/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Cứu hộ ngày 14 tháng 3

Cứu hộ ngày 14 tháng 3

04:00:am 14/03/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Kịch bản theo đóm ăn tàn của Đảng

Kịch bản theo đóm ăn tàn của Đảng

04:12:pm 11/03/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đảng và ngày phụ nữ 8 tháng 3

Đảng và ngày phụ nữ 8 tháng 3

03:33:am 09/03/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Car body shop

Car body shop

01:20:pm 06/03/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Chữ nghĩa biếm họa

Chữ nghĩa biếm họa

05:14:pm 24/02/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Ucraine

Ucraine

05:38:pm 22/02/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Điệu nhảy sol-đô-mi mừng ngày 17 tháng 2

Điệu nhảy sol-đô-mi mừng ngày 17 tháng 2

02:47:pm 17/02/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Khi đảng kỷ niệm ngày 4 tốt

Khi đảng kỷ niệm ngày 4 tốt

04:35:am 16/02/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Faster and Higher

Faster and Higher

01:08:pm 11/02/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Gia đình Ba X

Gia đình Ba X

06:32:pm 09/02/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Tết trồng cây nhớ bác

Tết trồng cây nhớ bác

04:02:pm 08/02/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Ngựa Bolsa

Ngựa Bolsa

06:53:pm 30/01/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đầu năm xông đất

Đầu năm xông đất

03:39:pm 28/01/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua

04:09:pm 27/01/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Chúc mừng năm mới

Chúc mừng năm mới

04:21:am 26/01/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đồng Vẩu và công hàm trọn gói

Đồng Vẩu và công hàm trọn gói

03:51:pm 25/01/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Ba Đình chưa được phép hát về biển đảo

Ba Đình chưa được phép hát về biển đảo

05:01:pm 18/01/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »