Lưu trữ trong ngày 11/03/2017

Phạm Hoài Vũ: Hạnh ngộ

  Chiếc Honda 67 đi chậm dần, rồi dừng hẳn. Chú lái đứng một chân xuống đường, vẫn ghếch một chân trên yên, giữ cho...