Lưu trữ trong ngày 10/03/2017

Quyền làm Người của người Việt Nam

Theo định nghĩa của Hiến Cương Liên Hiệp Quốc và của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, chúng ta thấy những quyền làm...

Đất & Người Hà Nội

Nói thật, mình thấy người Hà Nội hèn sống trong sợ hãi và cầu an hơn 70 năm rồi. Độc giả (ẩn danh) của trang...

Bài Học “Thoát Nga” Của Lithuania

Cách mạng dân chủ được viết bằng xương máu của những người đã đổ xuống trong thời điểm lịch sử nhưng giữ được lâu...

Bạn cũ

Giữa đêm khuya, một hồi chuông réo lên inh ỏi, phang thẳng vào hộp sọ. Như một cú đấm. Tôi bật dậy, đầu óc...

Gái

- Ai là Vũ thị Gái? - Tôi đây! Gái nhổm dậy khỏi đám đông đang ngồi gà gật trước phòng kiểm máu. ...