Lưu trữ trong ngày 08/03/2017

Phạm Đình Trọng: Nước Mỹ và Donald Trump

    Tạo ra thế giới và sắp đặt thế giới là một trò chơi ham thích, mê mải, nhiều sáng tạo nhưng cũng đầy bất...

Vận động Thanh niên đã bị bỏ quên?

Một đối tượng có lẽ đã bị phong trào Dân chủ bỏ quên hay coi nhẹ nhiều năm qua là lớp thanh niên. Phong trào...

Giải thưởng Văn Việt lần thứ hai

  Bản tin đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho hay, sáng Thứ Sáu 03-3-2017 Văn Đoàn Độc Lập Việt Nam đã công bố Giải...

Quốc Tế Phụ Nữ 8/3: Cùng Hướng Về Những Người Phụ Nữ Trong Tù

Thứ Tư ngày 8 tháng Ba năm 2017, người người khắp nơi trên thế giới sẽ cùng nhau kỷ niệm ngày Phụ Nữ Quốc...

Donald Trump và khẩu hiệu tuyên truyền

Những tưởng rằng rời bỏ đất nước ra đi sẽ không còn phải nghe, thấy những khẩu hiệu khoa trương, rỗng tuếch, lừa bịp,...